Theo dõi chúng tôi
Hotline: 0963320982

Bộ tiền Việt Nam cộng hòa (tiền miền nam)

Bộ tiền Việt Nam cộng hòa gồm 6 bộ khác nhau là những bộ tiền, tờ tiền được người dân sử dụng ở miền Nam khi đất nước đang bị chia cắt 2 thành hai miền Nam Bắc ( từ 1955 đến 1975).

  1. Bộ tiền năm 1955 (lần 1).
  2. Bộ tiền năm 1955 và 1956 (lần 2).
  3. Bộ tiền năm năm 1964->1975.
  4. Bộ tiền năm 1966 ( Bộ tướng).
  5. Bộ tiền năm 1969 và 1971 (Hoa văn).
  6. Bộ tiền năm 1972 ( Bộ thú).

Xin mời quý vị các bạn xem chi tiết các Bộ tiền Việt Nam cộng hòa chi tiết ở các bài viết cụ thể.

Contact Me on Zalo
Contact Me on Facebook
icon zalo Zalo icon Messenger Messenger icon call Gọi Mua icon zalo Zalo