Theo dõi chúng tôi
Hotline: 0963320982

Bộ Việt Nam cộng hòa 1955 lần 1

  • Giá: 1,200,000 đ

Thông tin sản phẩm

Bộ Việt Nam cộng hòa 1955 lần 1 là bộ tiền gồm 9 mệnh giá khác nhau là: 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng, 200 đồng và 500 đồng, cụ thể như sau:

1. 1 đồng, đạp lúa ruộng muối

Giá bán: 60.000đ

20140527_111414

2. 2 đồng, thuyền buồm-cảnh nông thôn.

Giá bán: 60.000đ

2d

3. 5 đồng, trâu cày ruộng, ngôi nhà nông thôn

Giá bán: 60.000đ

5d3

4. 10 đồng, vợ chồng ôm lúa,lăng Lê Văn Duyệt

Giá bán:100.000đ

10d2

5. 20 đồng, xe bò chở rơm, lăng Lê Văn Duyệt.

Giá bán: 300.000đ

20d

6. 50 đồng, xỏ mũi trâu, nông dân phơi thóc

Giá bán: 400.000đ

 s-l500-30

7. 100 đồng, máy cày con phụng

Giá bán: 400.000đ

100d

8. 200 đồng, lính bồng súng

Giá bán: liên hệ

1-81

9. 500 đồng, chùa Thiên Mụ

Giá bán: 600.000đ

500d

Trên là 9 mệnh giá khác nhau trong bộ sưu tập tiền cổ việt nam thời việt nam cộng hòa (miền nam) năm 1955-1956. Nhưng những người mới sưu tập thì ít ai sưu tập đủ cả 9 tờ mà chủ yếu là chỉ đủ được 8 tờ trừ tờ 200 đ lính bồng súng là hiếm hơn.