Theo dõi chúng tôi
Hotline: 0963320982

Bộ tướng năm 1966

  • Giá: đ

Thông tin sản phẩm

Bộ tướng năm 1966  gồm 4 mệnh giá khác nhau như sau:

 

1. Tờ 50 đồng hoa văn tím năm 1966

Giá bán: 450k – 700k tùy Chất Lượng.

2. Tờ 100 đồng tướng Lê Văn Duyệt 1966 gồm 2 hình chìm khác nhau là chìm tướng và chìm rồng.

Giá bán chìm tướng 100k-180k tùy chất lượng.

Giá bán chìm rồng 200k – 600k tùy chất lượng.

 

3. Tờ 200 đồng Nguyễn Huệ năm 1966 cũng gồm 2 loại hình chìm là chìm tướng và chìm rồng.

Giá bán chìm tướng 600k-1000k tùy chất lượng.

Giá bán chìm rồng 800k – 1500k tùy chất lượng.

 

4. Tờ 500 đồng tướng Trần Hưng Đạo

Giá bán: 120k-400k tùy chất lượng.