Theo dõi chúng tôi
Hotline: 0963320982

Bộ tiền hoa văn 1969-1971

  • Giá: 400,000 đ

Thông tin sản phẩm

      Bộ tiền hoa văn 1969-1971 (Hoa văn 1969) hay còn gọi là bộ việt nam cộng hòa 1969 gồm 6 mệnh giá là 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng và 1.000 đồng, xem chi tiết bên dưới.

1. Tờ 20 đồng hoa văn 1969

Mặt trước: Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam. Mặt sau: Hoa văn.

Giá bán: 40.000 VNĐ

tien-viet-nam-cong-hoa-1969-bo-hoa-van-6

2. Tờ 50 đồng Hoa Văn 1969

 

Mặt trước: Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam. Mặt sau: Hoa văn. 

Giá bán: 50.000 VNĐ

tien-viet-nam-cong-hoa-1969-bo-hoa-van-1

3. Tờ 100 Đồng Năm 1970

 

Mặt trước: Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam. Mặt sau: Hoa văn. 

Giá bán: 50.000 VNĐ

tien-viet-nam-cong-hoa-1969-bo-hoa-van-2

4. Tờ 200 đồng 1970

 

Mặt trước: Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam. Mặt sau: Hoa văn. 

Giá bán: 220.000 VNĐ

 tien-viet-nam-cong-hoa-1969-bo-hoa-van-7

6. Tờ 500 Đồng Năm 1970

 

Mặt trước: Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam. Mặt sau: Hoa văn. 

Giá bán: 60.000 VNĐ

tien-viet-nam-cong-hoa-1969-bo-hoa-van-4

6. Tờ 1000 Đồng Năm 1971

 

Mặt trước: Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam. Mặt sau: Hoa văn. 

Giá bán: 60k/tờ

1-4

 

  • Bộ tiền này tìm kiếm vẫn dễ trên thị trường nên giá mua cả bộ cũng rất hợp lí cho người sưu tập, và chất lượng tờ tiền cũng được đẹp.