Theo dõi chúng tôi
Hotline: 0963320982

Bộ tiền Việt Nam dân chủ cộng hòa

Bộ tiền Việt Nam dân chủ cộng hòa gồm: 

  1. Bộ tiền Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1945-1950 ( Khu vực miền Bắc: Liên khu 3,4 và Bắc Việt).
  2. Tín phiếu Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1946 đến 1952 ( Liên khu 5, khu vực miền Trung).
  3. Bộ tiền Việt Nam Dân chủ cộng hòa  năm 1945 đến 1952 ( Khu vực miền Nam).
  4. Bộ tiền Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1945 đến 1952 ( Khu vực Nam Bộ).
  5. Bộ tiền Việt Nam hoá ( Tiền đóng dấu) năm 1948-1952 (Giấy bạc đóng dấu lưu hành khu vực Nam Bộ).
  6. Bộ tiền Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1954 (Ngân hàng nhân dân Nam Bộ).
  7. Bộ tiền Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1951-1953
  8. Bộ tiền Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1958
  9. Bộ tiền Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1964-1975
Contact Me on Zalo
Contact Me on Facebook
icon zalo Zalo icon Messenger Messenger icon call Gọi Mua icon zalo Zalo