Theo dõi chúng tôi
Hotline: 0963320982

Tín Phiếu Miền Trung

  • Giá: đ

Thông tin sản phẩm

Tín Phiếu Miền Trung ( Tín phiếu việt nam dân chủ cộng hòa 1946-1952) Liên khu 5. Gồm tín phiếu 1 đồng, tín phiếu 5 đồng, tín phiếu 10 đồng, tín hiếu 50 đồng, tín phiếu 100 đồng, tín phiếu 500 đồng và tín phiếu 1000 đồng, cụ xem chi tiết:

1.Tín phiếu 1 đồng, người đi cày với hai con trâu (1946)

Giá bán: liên hệ

tín phiếu 1 đồng

2.Tín phiếu 5 đồng, chữ và số 5 (1949-1950)

Giá bán: liên hệ

tín phiếu 5 đồng

3.Tín phiếu 10 đồng, dùng để chi xài ở miền trung (1948)

Giá bán: liên hệ

tín phiếu 10 đồng

4.Tín phiếu 20 đồng, chữ và số 20 (1948)

Giá bán: liên hệ

tín phiếu 20 đồng

5.Tín phiếu 50 đồng, con thuyền Việt Nam lướt sóng (1949-1950)

Giá bán: liên hệtín phiếu 50 đòng

  • Ngoài ra còn có tờ Tín phiếu 50 đồng, Bồ đội, công nhân, nông dân (1951)

6.Tín phiếu 100 đồng, công nhân, nông dân,binh sĩ (1950-1951)

Giá bán: liên hệ

tín phiếu 100 đồng

-Ngoài ra loại tín phiếu 100 còn có loại:

  • Tín phiếu 100 đồng , công nhân , binh sĩ & ngôi sao (1950-1951).
  • Tín phiếu 100 đồng , binh sĩ & học sinh (1950-1951).
  • Tín phiếu 100 đồng , công nhân , binh sĩ & 100 (1950-1951).

7.Tín phiếu 500 đồng, phong cảnh trung bộ (1950-1951).

Giá bán: liên hệ

tín phiếu 500 đồngtín phiếu 500 đồng miền trung

8.Tín phiếu 1000 đồng, đoàn dân công tải đạn (1950-1951).

Giá bán: liên hệtín phiếu 1000 đồng

Trên là những mệnh giá  tín phiếu miền trung thời kỳ này. Để người sưu tập được những tờ tín phiếu miền trung này chất lượng còn đẹp là rất khó khắn.

Contact Me on Zalo
Contact Me on Facebook
icon zalo Zalo icon Messenger Messenger icon call Gọi Mua icon zalo Zalo