Theo dõi chúng tôi
Hotline: 0963320982

Bộ Việt Nam dân chủ Cộng hòa 1951-1953

  • Giá: đ

Thông tin sản phẩm

Bộ Việt Nam dân chủ Cộng hòa 1951-1953 (Bộ tiền 1951) là bộ tiền gồm :10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng và 5000 đồng, chi tiết xem sau:bộ năm 1951

  1. 10 đồng, Nông dân cày lúa ở miền Bắc

1-242. 20 đồng, Đoàn thuyền chở thóc

Giá bán: liên hệ
1-133. 50 đồng, Bồ đội giúp dân gặt lúa.

Giá bán: liên hệ

1-234. 100 đồng, Công binh xưỡng

Giá bán: liên hệ

1-425. 200 đồng, Bồ đội tập luyện-Đoàn người gánh gạo.

Giá bán: liên hệ

1-726. 500 đồng, Pháo binh di chuyển, người khai hoang

Giá bán: liên hệ

1-817. 1000 đồng, Bồ đội hành quân-Bồ đội, công nhân, nông dân

Giá bán: liên hệ

1-98. 5000 đồng, pháo cao xạ.

Giá bán: liên hệ

  • Đây là bộ tiền cổ việt nam rất khó để đủ bộ và chất lượng đẹp nên giá của thị trường cũng khá cao.
  • Thu mua tiền xưa số lượng lớn, giá cao trên toàn quốc, xin liên hệ 0963.320.982 hoặc 01677.23.8888.