Theo dõi chúng tôi
Hotline: 0963320982

Bộ tiền Việt Nam cộng hòa 1955 lần 2

  • Giá: 1,200,000 đ

Thông tin sản phẩm

Bộ tiền Việt Nam cộng hòa 1955 lần 2 là bộ tiền 6 mệnh giá khác nhau là : 1 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 100 đồng và 200 đồng, chi tiết xem dưới.

bộ 1955 lần 2

  1. 1 Đồng đền hùng-quang cảnh sở thú.

Giá bán: 40-60k tùy chất lượng

1d-40-50k2. 5 đồng, con phụng-trâu cày ruộng.

Giá bán: 40-60k tùy chất lượng

5dd60-70-80

3. 10 Đồng cá chép-con thuyền.

Giá bán: 40-60k tùy chất lượng

10d-80-100-120k

4. 20 đồng, cây chuối-quang cảnh cày ruộng.

Giá bán: 300-600k tùy chất lượng

images

5. 100 Đồng nhà hát opera-đập thủy điện.

Giá bán: 150-400k tùy chất lượng

100d

6. 200 đồng bui trúc -bến đò bên sông.

Giá bán: 300-600k tùy chất lượng

200dd250-350-600

-Thực tế bộ tiền cổ việt nam cộng hòa 1955 lần 2 này vẫn còn tờ 50 đồng rồng múa, 1000 đồng ông bà già là không phát hành, nên rất hiếm có cho người sưu tập.