Theo dõi chúng tôi
Hotline: 0963320982

Bộ giải phóng miền nam năm 1966

  • Giá: 1,200,000 đ
  • Bộ Tiền Giải Phóng Miền Nam Việt Nam này bao gồm 8 mệnh giá là 10 Xu, 20 Xu, 50 Xu, 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng và 50 đồng. Shop chuyên thu mua tiền cổ giá cao, liên hệ 0963320982.

Thông tin sản phẩm

Bộ Tiền Giải Phóng Miền Nam Việt Nam này bao gồm 8 mệnh giá là 10 Xu, 20 Xu, 50 Xu, 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng và 50 đồng.

Bộ giải phóng ủy ban trung ương

1. Tờ 10 Xu 1966: Mặt trước là hình ruộng Muối, mặt sau là hình Sông Cửu Long.

Giá bán: 30.000 VNĐ

bộ tiền giải phóng 1966 600

2. Tờ 20 Xu 1966: Mặt trước là hình rừng cao su, mặt sau là hình bộ đội giải phóng hành quân.

Giá bán: 40.000 VNĐ

bộ tiền giải phóng 1966 601

3. Tờ 50 Xu 1966: Mặt trước là hình thu hoạch Mía , mặt sau là hình đan chiếu.

Giá bán: 60.000 VNĐ

bộ tiền giải phóng 1966 602

4. Tờ 1 Đồng 1966: Mặt trước là hình ghe chở dừa Nam Bộ, mặt sau là hình ảnh cắt lúa ở Miền Bắc.

Giá bán: 60.000VNĐ

bộ tiền giải phóng 1966 603

5. Tờ 2 Đồng 1966: Mặt trước là hình ảnh cây cầu Móng Sài Gòn, mặt sau là hình ảnh nhân dân tiếp bộ đội.

Giá bán: 60.000 VNĐ

bộ tiền giải phóng 1966 604

6. Tờ 5 Đồng 1966: Mặt trước là hình xưởng dệt Sài Gòn, mặt sau là hình bắn rơi máy bay Mĩ ở báp bắc.

Giá bán: 80.000 VNĐ

bộ tiền giải phóng 1966 605

7. Tờ 10 Đồng 1966: Mặt trước là hình 3 cô đại diện cho 3 miền, mặt sau là hình đồng bào Thượng.

Giá bán: 200.000 VNĐ

bộ tiền giải phóng 1966 606

8. Tờ 50 Đồng 1966: Mặt trước là hình công binh Xưởng, mặt sau là hình máy cày gặt lúa.

Giá bán: Liên Hệ.

bộ tiền giải phóng 1966 608

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm nổi bật