Theo dõi chúng tôi
Hotline: 0963320982

Bộ Đông Dương năm 1953-1954

 • Giá: đ

Thông tin sản phẩm

Bộ Đông Dương năm 1953-1954 là bộ tiền gồm 6 mệnh giá khác nhau lần lươt là:

 1. Tờ 1 Piastre, gánh dừa (1953), (#127×81) mm

 

 1. Tờ 1 Piastre (1953), (#100×60) mm.

 • Loại 1 Piastrecó 3 loại khác nhau là : vua bảo đại, vua Norodom Sihanouk và vua Sisavang Vong.

  viện phát hành, một đồng

3. Tờ 1 Piastres

 • Phát hành : năm 1954
 • Kích thước: 127×80 (mm).

  viện phát hành, 1 đồng , 1 đồng lào campuchia việt nam

 • Chùa ba nóc

  Con Lân

4. 5 Piastres

 • Phát hành : năm 1953
 • Kích thước: 133×84 (mm).
 • Gồm : 3 tờ khác nhau là: Vua Bảo Đại, Rắn trăm mắt (Bàn tay phật), chùa Lào.

5. 10 Piastres, 

 • Phát hành : năm 1953
 • Kích thước: 140×87 (mm).
 • Gồm: 3 tờ khác nhau là vịnh hạ long, Múa Miên Apsara và Cô gái Lào.

6. 100 Piastres, Ba cô gái

 • Phát hành : năm 1954
 • Kích thước: 172×107 (mm).ba cô gái việt nam lào campuchia
 • Gồm 3 tờ khác nhau là Vua bảo đại, Đền Angcovat và Cô gái Lào.

7. 200 Piastres, voi và trâu nước

 • Phát hành : năm 1953
 • Kích thước: 207×113 (mm). voi và châu nước, viện phát hành

   

  200 đồng viện phát hành