Theo dõi chúng tôi
Hotline: 0963320982

Bộ Đông Dương 1925 đến 1945

 • Giá: đ
 • Bộ Đông Dương 1925 đến 1945 là bộ tiền gồm 7 mệnh giá chính từ 1 Piastres, 5 Piastres,20 Piastres,100 Piastres, 500 Piastres,1000 Piastres . Shop chuyên mua bán, thua mua tiền cổ, tiền xưa việt nam các thời kỳ, tiền 2 usd may mắn, 2 usd 1976 may mắn, 2 usd seri đỏ mộc đỏ, liên hệ mua bán tiền  0963320982.

Thông tin sản phẩm

Bộ Đông Dương 1925 đến 1945 gồm các mệnh giá là:

 1. Tờ Giấy Một Đồng Vàng (1 Piastre) , Một đồng gánh dừa 1946-1949, kích thước: 127×81 (mm).

Một đồng gánh dừa chữ ký số 3 Một đồng gánh dừa chữ ký số 3, chữ U Một đồng gánh dừa, chữ ký số 3 , chữ ký Y

một đồng gánh dừa

+) Như hình trên quý vị thấy (đỉnh các mũi tên) tờ 1 đồng gánh dừa được chia làm những trường hợp đặc biệt sau:

 • Một đồng gánh dừa chữ ký 1, số 1 xanh (năm 1932).
 • Một đồng gánh dừa chữ ký 1 , số 1 đỏ (năm 1932).
 • Một đồng gánh dừa chữ ký 2 (năm 1936).
 • Một đồng gánh dừa chữ ký 3, chữ Y (năm 1946).
 • Một đồng gánh dừa chữ ký 3, chữ U (năm 1946)
 • Một đồng gánh dừa chữ ký 3, chữ U-MÔT (năm 1949).

2. Tờ 5 Đồng vàng (5 Piastre) 1932-1949, Gò mối ,kích thước 140×90 (mm).

gò mối giấy năm đồng vàng, gò mối

+) Từ những mũi tên như hình có những trường hợp sau:

 • 5 đồng gò mối chữ ký 1, số 5 nhỏ (năm 1932).
 • 5 đồng gò mối chữ ký 1 , số 5 lớn (năm 1932).
 • 5 đồng gò mối chữ ký 2 (năm 1936).
 • 5 đồng gò mối chữ ký 3, chữ Y (năm 1946).
 • 5 đồng gò mối chữ ký 3, chữ U (1946-1949).

3. Tờ 20 Đồng vàng (20 Piastre) 1936-1939.

Kích thước:  160×86 (mm).

tiền đông dương 20 đồng vòng oliu băng đỏ

 • 20 đồng vòng oliu gồm 2 loại khác nhau là: Băng đỏ (1936) và Băng trắng (1936-1939).

4. Tờ 100 Đồng vàng (100 Piastre) 1949-1954

Kích thước: 177×90 (mm).

tiền đông dương, 100 đồng quản tượng tiền đồng duong

100 đồng quản tượng

 • 100 đồng quản tượng có 2 trường hợp đặc biệt là : chữ Y (1947-1949) và chữ U (1949-1954).

5. Giấy 500 Đồng (500 Piastre) (1939-1951), 500 đồng quả địa cầu, kích thước 190×103 (mm).

tiền đông dương, quả địa cầu tiền đông dương, 500 đồng quả địa cầu
 • Gồm loại băng trắng (1939) và băng đỏ (1951).

6. Tờ 1000 Đồng vàng (1000 Piastre) 1951, không phát hành

1000 đồng mặt đá, tiền đông dương tiền đông dương