Theo dõi chúng tôi
Hotline: 0963320982

Bộ tiền giấy cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  • Bộ tiền năm 1976

    Bộ tiền năm 1976 là bộ tiền gồm 6 mệnh giá khác nhau: 5 hào, 1 đồng,  5 đồng, 10 đồng, 20 đồng và 50 đồng. Tờ 5 Hào 1976: mặt trước là hình Quốc Huy, mặt sau là hình ảnh Cây Dừa và Ghe chở Dừa Miền Nam.Kích thước : 108×54(mm) Màu sắc : Màu […]