Theo dõi chúng tôi
Hotline: 0963320982

Bộ tiền năm 1985

  • Giá: 1,000,000 đ

Thông tin sản phẩm

     Bộ cộng hòa xã hội chủ nghĩa năm 1985 là bộ tiền gồm 11 mệnh giá khác nhau từ 5 hào tới 500 đồng.

1. Tờ 5 Hào: Mặt trước cột cờ HN, mặt sau số 5 và hoa văn.

                                                                Giá bán: 150.000 vnđ

Bộ tiền việt nam 601

2. Tờ 1 Đồng: Mặt trước cột cờ HN, mặt sau hòn Phụ Tử Hà Tiên.

                                                                     Giá bán: 40.000 vnđ

Bộ tiền việt nam 602

3. Tờ 2 Đồng: Mặt trước cột cờ HN, mặt sau bến cảng Xi Măng Hà Tiên.

                                                                      Giá bán: 40.000 vnđ

Bộ tiền việt nam 603

4. Tờ 5 Đồng: Mặt trước cột cờ HN, mặt sau cầu Tràng Tiền ở Huế.

                                                                        Giá bán: 40.000 vnđ

Bộ tiền việt nam 604

5. Tờ 10 Đồng: Mặt trước cột cờ HN, mặt sau đền Ngọc Sơn ở Hoàn Kiếm.

                                                                      Giá bán: 50.000 vnđ

Bộ tiền việt nam 605

6. Tờ 20 Đồng: Mặt trước hình Quốc Huy và Bác Hồ, mặt sau chùa 1 cột ở Hà Nội.

                                                                   Giá bán: 50.000 vnđ

Bộ tiền việt nam 606

7. Tờ 30 Đồng: Mặt trước hình Quốc Huy và Bác Hồ, mặt sau chùa 1 cột ở Hà Nội. Đây là tờ tiền giấy rất đặc biệt cả ở Việt Nam và thế giới vì  trong lịch sử rất ít đồng có mệnh giá lẻ 30.

                                                                             Giá bán: 300.000-600.000 vnđ tùy số lượng

Bộ tiền việt nam 607

8. Tờ 50 Đồng: Mặt trước hình Quốc Huy và Bác Hồ, mặt sau thủy điện Sông Đà.

                                                            Giá bán: 60.000 vnđ

9. Tờ 50 Đồng: Mặt trước hình Quốc Huy và Bác Hồ, mặt sau cầu Thăng Long Hà Nội.

                                                           Giá bán: 60.000 vnđ

Bộ tiền việt nam 608

10. Tờ100 Đồng: Nông dân gặt lúa đồng bằng Bắc Bộ.

                                                                Giá bán: 150.000-300.000 vnđ tùy chất lượng

Bộ tiền việt nam 609

11. Tờ 500 Đồng: Nhà máy xi măng Bỉm Sơn.

                                                   Giá bán:150.000-300.000 vnđ  tùy chất  lượngBộ tiền việt nam 610

Sản phẩm nổi bật