Theo dõi chúng tôi
Hotline: 0963320982

Bộ tướng năm 1966

  • Giá: đ

Thông tin sản phẩm

Bộ tướng năm 1966  gồm 4 mệnh giá khác nhau như sau:

20140731_152628

1. Tờ 50 đồng hoa văn tím năm 1966

Giá bán: 150k – 200k tùy Chất Lượng.
1-7

2. Tờ 100 đồng tướng Lê Văn Duyệt 1966 gồm 2 hình chìm khác nhau là chìm tướng và chìm rồng.

Giá bán chìm tướng 80k-120k tùy chất lượng.

Giá bán chìm rồng 120k – 150k tùy chất lượng.

20140527_115711

3. Tờ 200 đồng Nguyễn Huệ năm 1966 cũng gồm 2 loại hình chìm là chìm tướng và chìm rồng.

Giá bán chìm tướng 200k-250k tùy chất lượng.

Giá bán chìm rồng 250k – 350k tùy chất lượng.

11995566_471876466314449_2146479463_n

4. Tờ 500 đồng tướng Trần Hưng Đạo

Giá bán: 60k-100k tùy chất lượng.

12242157_491478084354287_1484182770_n

  • Bộ tướng đầy đủ chìm rồng, chìm tướng gồm  tờ
  • 12178255_486272398208189_76605685_n
  • 11114733_1074966545847497_3721371923783974019_n