Theo dõi chúng tôi
Hotline: 0963320982

Bộ tiền Việt Nam dân chủ cộng hòa 1945-1952

  • Giá: đ
  • Bộ tiền Việt Nam dân chủ cộng hòa 1945-1952 là bộ tiền gồm: 1 đồng du kích (1948) , 5 đồng dân quân (1948), 20 đồng bồ đội  (1948), 20 đồng sĩ nông công thương (1953), 50 đồng bác hồ cười (1953), 50 đồng công nông, 50 đồng vệ quốc quân (1950),100 đồng toàn dân chống xâm lăng (1950), 100 đồng toàn dân kháng chiến (1951).

Thông tin sản phẩm

Bộ tiền Việt Nam dân chủ cộng hòa 1945-1952

Bộ tiền Việt Nam dân chủ cộng hòa 1945-1952 là bộ tiền gồm: 1 đồng du kích (1948) , 5 đồng dân quân (1948), 20 đồng bồ đội  (1948), 20 đồng sĩ nông công thương (1953), 50 đồng bác hồ cười (1953), 50 đồng công nông, 50 đồng vệ quốc quân (1950),100 đồng toàn dân chống xâm lăng (1950), 100 đồng toàn dân kháng chiến (1951).

Ngoài các tờ trên thì thời kì này còn một số loại khác không phát hành. chi tiết mỗi tờ tiền quý vị vui lòng liên hệ 0963320982 (Zalo) để xem hình và giá cụ thể. Xin cám ơn!