Theo dõi chúng tôi
Hotline: 0963320982

Bộ tiền Việt Nam dân chủ cộng hòa 1945-1952

 • Giá: đ
 • Bộ tiền Việt Nam dân chủ cộng hòa 1945-1952 là bộ tiền gồm: 1 đồng du kích (1948) , 5 đồng dân quân (1948), 20 đồng bồ đội  (1948), 20 đồng sĩ nông công thương (1953), 50 đồng bác hồ cười (1953), 50 đồng công nông, 50 đồng vệ quốc quân (1950),100 đồng toàn dân chống xâm lăng (1950), 100 đồng toàn dân kháng chiến (1951).

   

Thông tin sản phẩm

Bộ tiền Việt Nam dân chủ cộng hòa 1945-1952

Bộ tiền Việt Nam dân chủ cộng hòa 1945-1952 là bộ tiền gồm: 1 đồng du kích (1948) , 5 đồng dân quân (1948), 20 đồng bồ đội  (1948), 20 đồng sĩ nông công thương (1953), 50 đồng bác hồ cười (1953), 50 đồng công nông, 50 đồng vệ quốc quân (1950),100 đồng toàn dân chống xâm lăng (1950), 100 đồng toàn dân kháng chiến (1951).

Là bộ tiền sử dụng ở khu vực Miền Nam và đại diện là:

 •  Đại diện Bộ trưởng Bộ tài chính lúc bấy giờ là: Phạm Văn Bạch.
 • Đại diện Tổng Giám Đốc ngân khố quốc gia là : Nguyễn Thành Vĩnh

– – Bộ tiền những mệnh giá khác nhau như sau:

 1. Tờ 1 đồng, du kích (1948), (#100×50) mm.

  1 đồng du kích

 2. Tờ 5 đồng, Dân quân (1948), (#108×49) mm. Giá: 120-180k/tờ tùy chất lượng

  5 đồng dân quân

 3. Tờ 20 đồng, Bồ đội (1948), (#140×55) mm. 20 đồng bồ đội

  Giá: 400k-1000k tùy chất lượng

 4. Tờ 50 đồng, công nông, (#140×60) mm.năm mươi đòngGiá: 400k-1000k tùy chất lượng
 5. Tờ 50 đồng, đại đoàn kết (1953), (#135×53) mm.50 đồng đại đoàn kếtGiá: 900k-2000k tùy chất lượng
 6.  Tờ 50 đồng, vệ quốc quân (1950), (#150×64) mm.50 đồng vệ quốc quânGiá: 400k-1000k tùy chất lượng
 7.  Tờ 100 đồng, toàn dân chống xâm lăng (1950), (#165×82) mm.100 đồng 1950Giá: 400k-1500k tùy chất lượng
 8.  Tờ 100 đồng, toàn dân kháng chiến (1951), (#148×63) mm.100 đồng 1951
 9. Giá: 400k-1000k tùy chất lượng

Ngoài những mệnh giá trên giai đoạn này còn có những mệnh giá không phát hành sau:

 • Tờ 200 đồng, quang cảnh sông nước miền nam.
 • Tờ 500 đồng, chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh.
 • Tờ 50 xu, miền Nam.

Ngoài các tờ trên thì thời kì này còn một số loại khác không phát hành. chi tiết mỗi tờ tiền quý vị vui lòng liên hệ 0963320982 (Zalo) để xem hình và giá cụ thể. Xin cám ơn!