Theo dõi chúng tôi
Hotline: 0963320982

Bộ tiền Việt Nam cộng hòa (tiền miền nam)

Bộ tiền Việt Nam cộng hòa gồm 6 bộ khác nhau là: 

  1. Bộ tiền Việt Nam cộng hòa năm 1955.
  2. Bộ tiền Việt Nam cộng hòa năm 1955 và 1956.
  3. Bộ tiền Việt Nam cộng hòa năm năm 1964.
  4. Bộ tiền Việt Nam cộng hòa năm 1966 ( Bộ tướng).
  5. Bộ tiền Việt Nam cộng hòa năm 1969 và 1971 (Hoa văn).
  6. Bộ tiền Việt Nam cộng hòa năm 1972 ( Bộ thú).

Xin mời quý vị các bạn xem chi tiết tại các bài viết cụ thể.