Theo dõi chúng tôi
Hotline: 0963320982

Bộ Tiền Cụ Hồ (Tiền Bắc Việt)

  • Giá: đ
  • Bộ Tiền Cụ Hồ (Tiền Bắc Việt)  là đồng tiền đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa lưu hành trong toàn Việt Nam theo sắc lệnh 48-SL, ngày 15/5/1947. Bộ tiền giấy gồm các mệnh giá khác nhau là: 20 xu, 50 xu, 1 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng.100 đồng đỏ

Thông tin sản phẩm

Bộ Tiền Cụ Hồ (Tiền Bắc Việt)  là đồng tiền đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa lưu hành trong toàn Việt Nam theo sắc lệnh 48-SL, ngày 15/5/1947. Bộ tiền giấy gồm các mệnh giá khác nhau là: 20 xu, 50 xu, 1 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng.

  1. 20 xu (nông binh) năm 1948

Giá bán: Liên hệ

1-252. 50 xu (nông dân)1948

Giá bán: Liên hệ

50 đồng bắc việt 50 đồng bắc việt

3. 1 đồng, Nông dân 1947 (#105×52) mm

Giá bán: liên hệ1 đồng dân quân 1 đồng nông dân, giấy một đồng

4. 5 đồng (Nông dân) 1947, (#125×80) mm.

Giá bán: liên hệ

5 đồng công nhân

5. 5 đồng (Mùa gặt) 1947

Giá bán: liên hệ

5 đồng , 5 đồng mùa gặt. năm đồng bắc việt

6. 10 đồng (Bảo vệ quê hương) 1948

Giá bán: liên hệ10 đồng

7. 20 đồng (Sĩ, Nông, Công,Thương) 1947

Giá bán: liên hệ20 đồng

  • Loại 20 đồng bắc việt này thực tế có 3 loại khác nhau là: Bác Hồ nhỏ, Bác Hồ trung và Bác Hồ lớn.

8. 20 đồng (Công Thương) 1948

Giá bán: liên hệ20 đồng công thương

 

9. 50 đồng (Sĩ ,Nông,Công,Thương) 1947

Giá bán: liên hệ50 đồng công thương

năm mươi đồng

10. 50 đồng, công nông (1948-1949), kích thước 136×68 (mm).50 đồng

 

11. 100 đồng (Trăm đồng đỏ) 1948

Giá bán: liên hệ

100 đồng đỏ

12. 100 đồng (Trâu xanh) 1947

Giá bán: liên hệ

100 đồng trâu xanh 100 đồng trâu xanh

13 tờ 100 đồng, chuẩn bị phản công (1949),kích thước 150×61 (mm).100 đồng phản công

14. 200 đồng (Bảo vệ mùa màng) 1950

Giá bán: liên hệ

200 đồng bảo vệ mùa màng

15. 500 đồng (Chiến thắng sông Lô) 1949

Giá bán: liên hệ

chiến thắng sông lô, 500 đồng

  • Chiến thắng sông Lô là chiến thắng đầu tiên của quân và dân phú Thọ sau 9 năm kháng chiến chống Pháp (1946-1954).
  • Bên trên là đầy đủ các mệnh giá của bộ tiền cụ hồ (tiền bắc việt) của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
  • Cám ơn quý vị đã tham quan website của chúng tôi!

Sản phẩm nổi bật