Theo dõi chúng tôi
Hotline: 0963320982

Bô tiền cotton 10 tờ

  • Giá: 600,000 đ
  • Giá KM: 500,000 đ
  • Bô tiền cotton là bộ tiền gồm những mệnh giá phát hành từ năm 1987 cho tới năm 1994. Gồm những mệnh giá như hình sau:

    Ảnh mặt trước của các tờ tiền cotton

     

Thông tin sản phẩm

Bô tiền cotton 10 tờ là bộ tiền gồm những mệnh giá phát hành từ năm 1987 cho tới năm 1994. Gồm những mệnh giá sau:

 

1. 100 Đồng năm 1991: Mặt trước hình Quốc Huy, hoa văn, mặt sau là hình chùa Phổ Minh.

 Giá bán: 20.000 vnđ100d 1991   

 2. 200 đồng năm 1987 (hiện đã mất giá không còn tiêu dùng).

3. 500 đồng năm 1988 (hiện đã mất giá không còn tiêu dùng).

4. 1000 đồng năm 1987.

  Giá bán: 200.000-400.000 vnđ
1000-dong-1987-b

5. 1000 đồng năm 1988 (hiện vẫn còn tiêu dùng).

6. 2 000 đồng năm 1987

Giá bán: 200.000-1.000.000 vnđ

2000-dong-1987-b

7. 2000 năm 1988 (vẫn còn tiêu dùng).

8. 5000 Đồng năm 1987: Mặt trước hình Quốc Huy, Bác Hồ, mặt sau là hình giàn khoan dầu ở Vũng Tàu.

Giá bán: 150.000 vnđ

bộ tiền cotton 600

9. 5000 đồng năm 1988 (hiện còn tiêu dùng).

10. 10.000 Đồng năm 1990: Mặt trước hình Quốc Huy, hoa văn, Bác Hồ, mặt sau là hình thuyền buồn ở Vịnh Hạ Long.

Giá bán: 200.000 – 400.000 vnđ tùy chất lượng tiền.

bộ tiền cotton 602

11. 10.000 Đồng năm 1993: Mặt trước hình Quốc Huy, hoa văn, Bác Hồ, mặt sau là hình thuyền buồn ở Vịnh Hạ Long.

 Giá bán: 80.000 vnđ

bộ tiền cotton 603

12. 20.000 Đồng năm 1991: Mặt trước hình Quốc Huy, hoa văn, Bác Hồ, mặt sau là hình xưởng sản xuất đồ hộp.

 Giá bán: 50.000 vnđ

bộ tiền cotton 604

13. 50.000 Đồng năm 1990: Mặt trước hình Quốc Huy, hoa văn và Bác Hồ, mặt sau là hình bến cảng Nhà Rồng TP.HCM.

Giá bán: 250.000 – 450.000vnđ tùy chất lượng.
50k-1990-spec-500x554

14. 50.000 Đồng năm 1994: Mặt trước hình Quốc Huy, hoa văn và Bác Hồ, mặt sau là hình bến cảng Nhà Rồng TP.HCM.

Giá bán: 120.000 vnđ

bộ tiền cotton 605

15. 100.000 Đồng năm 1994: Mặt trước hình Quốc Huy, hoa văn và Bác Hồ, mặt sau là hình nhà sàn của Bác.

Giá bán: 220.000 vnđ

bộ tiền cotton 606

 

Sản phẩm nổi bật